Karen og Hans Jespersen Gehlert

Gravstenene for Karen og Hans Jespersen Gehlert hører til blandt de fredede på Lindknud kirkegård. Gravstedet findes tæt på og vest for kirketårnet.

De to oprettede et legat som ”Værdigt trængende i Lindknud sogn” kunne få en portion af renterne af.

Legatet skulle forvaltes af kirken/ præsten og blev det i mange år.

Men efterhånden var der næsten ingen penge i legatet, og det er nu deponeret på arkivet i Vejen.

Karen og Hans Jespersen Gehlert var tredje generation på gården ”Lundsgård” Østerlundvej 3 i Vittrup.

 

Første generation var Hans Jespersen Gehlerts bedsteforældre:

Marie M. Gehlert der var født. i Saksild i 1792 og Ckresten Hansen der var født i Vorbasse i 1780. Begge døde de i Vittrup i henholdsvis 1860 og 61.

Det var egentlig Østerlundvej 1 de købte omkring 1830.

Østerlundvej 3 blev skilt ud fra 1 i 1853 til en søn.

Gården Østerlundvej 1 er for øvrigt for længst forsvundet som landbrug. Der er nu kun et hus og 5 ha jord. (Læs om stedet på side 340 i ”Lindknud. Historier om en egn dens mennesker huse og gårde.”)

Sønnen som ”Lundsgård” blev etableret til hed:

Jesper Hansen Gehlert. Han var født i 1817 og blev gift med Else Katrine Kristoffersdatter, der var født i Plougslund i 1816.

(På gravstenen står at Jesper er født i Nr. Vilstrup. Stenhuggeren har vist forvekslet Nr.Vilstrup med Nr.Vittrup, - fødestedet skal ihvertfald være Nr.Vittrup)

De to var altså Jespers forældre og de ejede ”Lundsgård” fra 1853 – 1878 og de overtog endvidere hovedgården Østerlundvej 1 efter forældrenes død og drev også den fra 1855-68, hvorefter den blev solgt til anden side. Jesper Hansen Gehlert og Else døde i henholdsvis 1896 og 91.

På familiegravstedet er der også oplysning om en søster til Jesper Hansen Gehlert, Ane Marie Jespersen Gehlert født i Vittrup 20 marts 1856 og død 27 maj 1861.

Nu overtog Hans Jespersen Gehlert, som var født 6 dec. 1853, gården efter forældrene i 1878. Han blev gift med Karen Jensen, der var født 30 dec. 1855 i Nordenskov.

De ejede og drev gården fra 1878 – 1912.

Men i 1912 byttede de nu gård og ejendom med Steffen Christensen, der havde Okslundvej 48.

Denne ejendom Okslundvej 48 havde Karen og Hans Jespersen Gehlert så til 1937, hvor Hans Jespersen Gehlert døde den 16 maj. Karen var død allerede 1 okt. i 1926.

De havde ingen børn, men en plejesøn Thorvald Jens Christoffersen. Der var allerede i 1887 lavet testamente, hvorefter plejesønnen skulle arve halvdelen, men testamentet blev ændret i 1892 så plejesønnens arvedel blev droppet, uvist hvorfor.

På gravstedet findes mindesten for alle, der er nævnt her, men det er kun stenen for de sidstnævnte, der er fredet.

 

Som et kuriosum kan nævnes at Steffen Christensens datter Christense blev gift med Alfred Juhl som siden ejede og drev ”Lundsgård” i mange år, og den var i den families eje til 1994.

 

Slægten Gehlert er i øvrigt vidt forgrenet på egnen. Der er sandsynligvis slægtsforbindelse til f.eks.Hans Gehlert, der ejede Nr. Vittrupvej 7 1854 – 55.

Og ligeledes til Hans Mikkelsen Gehlert, der ejede Okslundvej 55 fra   1894-1895 og siden Nr. Vittrupvej 3 fra 1898-1916, for til sidst at flytte til Okslundvej 0 1916-22 (det gl. skolehus ved kirkediget) ?

Hans søn Søren Hansen Gehlert (Søren Skrædder) ejede siden Okslundvej 0 fra 1922-37.

Og endelig er der Hans Mikkelsen Gehlerts søster Andrea Mikkelsen Gehlert, der var født 27 feb.1857 i Holsted og som døde 15 maj 1942 hvor hun blev begravet på Bispebjerg kirkegård.

Hende er der en stor historie om, som der i en meget forkortet udgave er fortalt i et tidligere nr. af Lokalbladet.                                    

Andr. Bruun